ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

 

1. Ασφάλεια των Δεδομένων σας - Γενικά

Τα προσωπικά δεδομένα είναι κάθε πληροφορία που αναφέρεται σε εσάς τα φυσικά πρόσωπα που κάνετε χρήση του παρόντος ιστότοπου και μπορεί να οδηγήσει στη γνώση ή εξακρίβωση της ταυτότητάς σας. Βασιζόμαστε σε διάφορους νομικούς λόγους και δικαιώματα για την επεξεργασία των δεδομένων σας. Ενδεικτικά αναφέρουμε νομικούς λόγους όπως η συγκατάθεσή σας, τα νόμιμα συμφέροντά μας, η ανάγκη σύναψης και εκτέλεσης  συμβάσεων με εσάς και άλλα.

Θα θέλαμε να σας διαβεβαιώσουμε πως σεβόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα των οποίων η προστασία έχει πρωταρχική σημασία για εμάς. Το «Κατάστημα ΓΙΟΥΠΙ» , διαθέτει στο κοινό το ηλεκτρονικό κατάστημα gioupikids.gr με σκοπό την εξυπηρέτηση των πελατών του μέσα από μία απλή, εύκολη και φιλική περιήγηση και εφαρμόζει το Ελληνικό Δίκαιο, που διαμορφώνεται σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ, όπως ο τελευταίος ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με τον Νόμο 4624/2019 που οριοθετεί το κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία προσωπικών δεδομένων.

Προτεραιότητά μας η διασφάλιση των προσωπικών σας δεδομένων, η οποία επιτυγχάνεται λαμβάνοντας κάθε ενδεδειγμένο μέτρο για την ασφαλή τήρηση τους. Παρ’ όλα αυτά κανένας ιστότοπος, πληροφοριακό σύστημα ή μετάδοση μέσω διαδικτύου δεν είναι απολύτως ασφαλής. Εάν διαπιστώσουμε οποιαδήποτε υποκλοπή των δεδομένων σας, δεσμευόμαστε να σας ενημερώσουμε άμεσα σχετικά με την έκταση και το περιεχόμενο αυτής της κακόβουλης ενέργειας.

Το παρόν θα σας βοηθήσει να κατανοήσετε εύκολα και γρήγορα την Πολιτική Απορρήτου και την Προστασία Προσωπικών δεδομένων παραθέτοντας διάφορες χρήσιμες πληροφορίες, όπως τα δεδομένα που συλλέγουμε, πως τα συλλέγουμε, που και πως χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες, ποια τα δικαιώματα σας και τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να τα ασκήσετε, με ποιους μοιραζόμαστε δεδομένα, τον τρόπο επίλυσης διαφορών κ.α.

Για οποιοδήποτε ζήτημα προκύψει σχετικά με την Πολιτική Απορρήτου και την επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας με τους εξής τρόπους:

 α) με email στη διεύθυνση info@gioupikids.gr ,

 β) με αλληλογραφία στη διεύθυνση Λαμίας 8, Φάρσαλα, Τ.Κ. 40300 όπου εδρεύει το κατάστημά μας.

 

2. Ο ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ:

Συλλέγουμε, επεξεργαζόμαστε και αποθηκεύουμε προσωπικά δεδομένα με διαφόρους τρόπους. Ενδεικτικά αναφέρονται τρόποι όπως: α) άντληση δεδομένων από την είσοδό σας στο ηλεκτρονικό κατάστημα, β) από δική σας τυχόν τηλεφωνική επικοινωνία,  γ) από δική σας τυχόν ηλεκτρονική επικοινωνία, δ) μέσω της φόρμας επικοινωνίας και ε) της εγγραφή σας ως μέλος του ηλεκτρονικού καταστήματος κλπ. Οι παραπάνω ενέργειες λαμβάνουν χώρα προκειμένου να τύχετε καλύτερης και άμεσης εξυπηρέτησης από εμάς.

Αναφορικά με το ηλεκτρονικό κατάστημά μας, ο επισκέπτης του δύναται καταρχήν να επισκέπτεται τη σελίδα χωρίς να αποκαλύπτει την ταυτότητά του και χωρίς να παρέχει οποιοδήποτε προσωπικό του στοιχείο.

Υπάρχουν όμως περιπτώσεις όπου το κατάστημά μας δε θα μπορέσει να προβεί σε ενέργειες παροχής υπηρεσιών και εξυπηρέτησής σας, εάν δε έχει κάποια προσωπικά σας δεδομένα. Ενδεικτικά τέτοιες περιπτώσεις μπορεί να είναι:

 • Η δημιουργία λογαριασμού χρήστη στον ιστότοπο μας, όπου θα σας ζητηθεί η συμπλήρωση κάποιων στοιχείων σας όπως π.χ. email, κωδικός πρόσβασης, κωδικός χρήστη κ.α. 
 • Η επικοινωνία μαζί σας, για την καλύτερη ενημέρωσή και εξυπηρέτησή σας, τα αιτήματά σας, τα τυχόν σχόλια που κάνετε ,η επίλυση τυχόν διαφορών, η αντιμετώπιση προβλημάτων με τον λογαριασμό που διατηρείτε στο ηλεκτρονικό κατάστημα κλπ.
 • Η αγορά προϊόντων από το κατάστημά μας είτε δια φυσικής παρουσίας είτε δια μέσω διαδικτυακής αγοράς από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα και η αποστολή των προϊόντων που επιλέξατε να αγοράσετε στο μέρος/ διεύθυνση που θα μας υποδείξετε.
 • Η συμμόρφωση μας με την Εθνική και Κοινοτική νομοθεσία: Για παράδειγμα, για να έχουμε την δυνατότητα να σας τιμολογήσουμε και να διατηρήσουμε τα στοιχεία τιμολόγησης με βάση τις επιταγές της φορολογικής νομοθεσίας, με άλλα λόγια για να μπορέσουμε να σας παρέχουμε τιμολόγιο αγοράς.
 • Οι Πιθανές ανταλλαγές ή επιστροφές μετά την αγορά και διαχείριση αιτημάτων πληροφοριών διαθεσιμότητας για προϊόντα, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα τέτοιων επιλογών κατά καιρούς.
 • Η αποστολή ενημερωτικών πληροφοριών αναφορικά με τα προϊόντα μας και τις τιμές, τις προσφορές και τυχόν διαγωνισμούς μας. Ειδικότερα και όσον αφορά τους διαγωνισμούς που ενδέχεται να λάβετε μέρος απαιτείται η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων προκειμένου να επικοινωνήσουμε μαζί σας σε περίπτωση που αναδειχτείτε νικητής. Επιπρόσθετα, αναφέρουμε ονομαστικά όλους τους νικητές των διαγωνισμών στον ιστότοπο μας ή/και στα κοινωνικά μέσα, χωρίς να δημοσιεύουμε άλλα προσωπικά στοιχεία, όπως τηλέφωνο ή email.
 • Οι πιθανές ενέργειες μάρκετινγκ, έτσι ώστε να ενημερώνουμε τους πελάτες μας για τα πιο πρόσφατα προϊόντα και υπηρεσίες μας και να εξατομικεύουμε την εμπειρία τους. Οι πληροφορίες αυτές ενδέχεται να χρησιμοποιούνται  για διαφημίσεις  που βλέπετε σε άλλους ιστότοπους, συμπεριλαμβανομένων του Facebook και του Google.
 • Η πιθανή διεξαγωγή έρευνας ποιότητας και ενεργειών με στόχο να γνωρίζουμε το βαθμό ικανοποίησης των πελατών και χρηστών μας προκειμένου να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας και γενικά οποιαδήποτε ενέργεια μας βοηθά  να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε σε κάθε σας αίτημα.
 • Τέλος για προστασία των πελατών μας, του προσωπικού μας και των περιουσιακών μας στοιχείων ενδέχεται να χρησιμοποιούμε στα φυσικά μας καταστήματα συστήματα καταγραφής κλειστού κυκλώματος (CCTV) για λόγους πρόληψης ή αναγνώρισης παράνομων ενεργειών.

 

3. ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ

Απαραίτητα λοιπόν στοιχεία, δεδομένα και πληροφορίες που μπορεί να σας ζητηθούν αναλόγως με τις περιπτώσεις και για τους σκοπούς που αναφέραμε ανωτέρω μπορεί να είναι :

 • Όνομα, Επώνυμο, Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (για παροχή τιμολογίου), Διεύθυνση Κατοικίας, Αριθμός σταθερού τηλεφώνου, Αριθμός τηλεφώνου κινητού, Διεύθυνσης Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου, Ηλικία. Ειδικότερα και όσον αφορά την ηλικία δεν συλλέγουμε εν γνώση μας, οποιαδήποτε πληροφορία από οποιοδήποτε πρόσωπο κάτω των 15 ετών. Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία οι υπηρεσίες μας απευθύνονται αποκλειστικά σε ανθρώπους που είναι τουλάχιστον 15 ετών ή μεγαλύτεροι. Σε περίπτωση που είστε κάτω των 15 ετών, μη χρησιμοποιείτε ή παρέχετε καμία πληροφορία σε εμάς, μην εγγράφεστε ως Μέλος, μην κάνετε καμία αγορά και μην δίνετε καμία πληροφορία για το πρόσωπό σας σε εμάς, συμπεριλαμβανομένων του ονόματος, της διεύθυνσης, ή στοιχείων επικοινωνίας σας (τηλέφωνο, email κτλ.). Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα διαγραφούν πάραυτα σε περίπτωση που διαπιστώσουμε ότι έχουμε συλλέξαμε ή λάβαμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα από άτομο κάτω των 15 ετών χωρίς τη συγκατάθεση γονέα ή κηδεμόνα. Παρακαλούμε ενημερώστε μας στα στοιχεία που βρίσκονται στην ενότητα Επικοινωνία, εάν θεωρείτε ότι μπορεί να έχουμε πληροφορίες από ή για ένα άτομο κάτω των 15 ετών.
 • Οικονομικές πληροφορίες και πληροφορίες συναλλαγών (π.χ. τρόπος πληρωμής, στοιχεία πληρωμής, στοιχεία πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας συναλλαγών  κλπ.).
 • Στοιχεία συσκευής όπως για παράδειγμα την ip σας, τα αναγνωριστικά συσκευής ή πληροφορίες για τη φυσική και γεωγραφική θέση της συσκευής σας.
 • Δεδομένα Καταναλωτικής Συμπεριφοράς ήτοι: Καταναλωτικές προτιμήσεις κατά την περιήγησή σας στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα δηλαδή τα είδη που βλέπετε, το καλάθι αγορών σας, τη διάδραση σας στα Social Media (πχ. σε ποια προϊόντα κάνετε Like), την τυχόν εξαργύρωση δώρων, τη συχνότητα αγοράς, τρόπος, χρόνος αγοράς, είδος αγοράς κτλ., με βάση τα προϊόντα αγορών, σχόλια ή τυχόν απαντήσεις σας σε έρευνες που πραγματοποιούμε.
 • Στοιχεία που συλλέγουμε από άλλες πηγές, όπως για παράδειγμα πληροφορίες που συλλέγουμε όταν αλληλεπιδράτε μαζί μας μέσα από τα Social Media.
 • Οποιεσδήποτε επιπλέον πληροφορίες που τυχόν παρέχει ο επισκέπτης, ο  πελάτης, ο χρήστης.
 • Επίσης η εικόνα σας πιθανόν να καταγραφεί όταν επισκέπτεστε το φυσικό μας κατάστημα λόγω χρήσης καμερών κλειστού κυκλώματος.

Τα παραπάνω στοιχεία μπορεί να θεωρούνται επίσης απαραίτητα για την πρόληψη και ανίχνευση απάτης εναντίον σας και εναντίον του καταστήματός μας και χρησιμοποιούνται μόνο στο βαθμό που είναι αναγκαίο για την επίτευξη του σκοπού, την άμεση και καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Όπως αναφέραμε ανωτέρω σε περίπτωση που επιλέξετε να εξαιρέσετε κάποια δεδομένα από τη συλλογή/επεξεργασία ίσως να μη μπορούμε να σας προσφέρουμε το πλήρες φάσμα των υπηρεσιών μας.

Κάποια από τα παραπάνω στοιχεία τα συλλέγουμε με την βοήθεια των cookies που τοποθετούμε στο πρόγραμμα περιήγησης σας. Περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες σχετικά με τα cookies βρίσκονται πατώντας εδώ.

 

4. ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ

Έχετε τα εξής δικαιώματα σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα:

Δικαίωμα Πρόσβασης – Ενημέρωσης:  Έχετε το δικαίωμα να αποκτήσετε πληροφορίες σχετικά με το αν επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας, ποια δεδομένα έχουμε συλλέξει, σε ποιους τα κοινοποιούμε, το σκοπό της επεξεργασίας και το χρονικό διάστημα διατήρησής τους.

Δικαίωμα Διαγραφής – Λήθης – Ανάκληση Συγκατάθεσης: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να διαγράψουμε τα προσωπικά δεδομένα σας, εφόσον δεν υφίστανται νόμιμοι λόγοι που υπερισχύουν έναντι του δικαιώματος σας (π.χ. φορολογική και εμπορική νομοθεσία). Επίσης έχετε δικαίωμα να αποσύρετε τη συναίνεση σας για την επεξεργασία των δεδομένων σας, χωρίς ωστόσο να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση πριν από την ανάκλησή της.

Δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών πληροφοριών: Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε να διορθώσουμε πληροφορίες σχετικά με εσάς που είναι ανακριβείς ή ακόμα και να συμπληρώσουμε επιπλέον πληροφορίες. Το συγκεκριμένο δικαίωμα μπορείτε να το ασκήσετε και οι ίδιοι κάνοντας σύνδεση στον λογαριασμό σας και διορθώνοντας τα αντίστοιχα πεδία του προφίλ σας.

Δικαίωμα Περιορισμού επεξεργασίας: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να περιορίσουμε ή και να αποκλείσουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Δικαίωμα Φορητότητας: Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε να λάβετε τα προσωπικά σας δεδομένα ή να τα διαβιβάσουμε σε κάποιον άλλον οργανισμό για λογαριασμό σας.

Δικαίωμα εναντίωσης : Έχετε το δικαίωμα να αντιτάσσεστε ανά πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας, στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν. Εάν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβάλλονται σε επεξεργασία για σκοπούς  απευθείας εμπορικής προώθησης, έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν για την εν λόγω εμπορική προώθηση, περιλαμβανομένης της κατάστασης προφίλ, εάν σχετίζεται με αυτήν της απευθείας προώθησης.

Δικαίωμα να μην λαμβάνετε ενέργειες marketing: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να μην λαμβάνετε ενημερώσεις για ενέργειες marketing.

 

5. ΤΡΟΠΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΑΣ

Σε περίπτωση που θέλετε να ασκήσετε κάποιο από τα δικαιώματα σας, μπορείτε να υποβάλετε εγγράφως αίτημα στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας Δεδομένων του gioupikids.gr με τους εξής τρόπους:

α) με  email  στη διεύθυνση info@gioupikids.gr 

β) με αλληλογραφία στη διεύθυνση Λαμίας 8, Φάρσαλα, Τ.Κ. 40300.

Ειδικότερα και όσον αφορά το δικαίωμα σας να μην λαμβάνετε ενέργειες marketing, μπορείτε εναλλακτικά και πέραν των ανωτέρω να:

α) να ενεργοποιήσετε την σχετική επιλογή διαγραφής από την σχετική λίστα που υπάρχει σε κάθε newsletter [για να μην λαμβάνετε διαφημιστικά email (newsletter)],

β) επιλέξετε την σχετική επιλογή από το πρόγραμμα περιηγητή (browser) που χρησιμοποιείτε για να μην λαμβάνετε διαφημιστικά μηνύματα push (push notifications).

Σας ενημερώνουμε πως για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, ενδέχεται να ζητήσουμε να επαληθεύσετε την ταυτότητά σας πριν προχωρήσουμε με οποιοδήποτε αίτημα που μας υποβάλετε. Σε περίπτωση που έχετε εξουσιοδοτήσει τρίτο μέρος να υποβάλει κάποιο αίτημα εκ μέρους σας, θα του ζητηθεί να αποδείξει ότι έχει την σχετική άδειά σας.

 

6. ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΣΑΣ

Σε περίπτωση οποιουδήποτε αιτήματός σας που σχετίζεται με τα προσωπικά δεδομένα θα σας απαντήσει το gioupikids.gr σε διάστημα ενός μηνός. Το χρονικό διάστημα της απάντησης του αιτήματός σας από το gioupikids.gr μπορεί να παραταθεί κατά δύο μήνες επιπλέον, λόγω φόρτου εργασίας ή τεχνικής δυσκολίας. Προκειμένου να λάβει το επιπλέον διάστημα των δύο μηνών, θα πρέπει να σας ενημερώσουν εντός του παραπάνω διαστήματος.

 

7. ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

Τα δεδομένα διατηρούνται για όσο χρονικό διάστημα χρειάζεται  και αναλόγως την περίσταση και τον σκοπό που καθορίζονται στην παρούσα πολιτική (όπως αναφέραμε ως άνω) και μόνον για το διάστημα που απαιτείται προκειμένου να επιτελεστεί ο σκοπός για τον οποίο συλλέγονται και γίνεται η επεξεργασία όπως αναφέραμε παραπάνω. Για παράδειγμα σε μια αγορά σας θα αποθηκεύσουμε τα δεδομένα σας για όλο το χρονικό διάστημα έως ότου ολοκληρωθεί η αγορά, λάβετε το προϊόν και περάσει και το τυχόν χρονικό περιθώριο για επιστροφή ή ανταλλαγή του προϊόντος.

Επίσης, διατηρούνται για τη συμμόρφωση με άλλους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς σχετικά με την υποχρεωτική διατήρηση ορισμένων τύπων πληροφοριών. Διατηρούμε τα δεδομένα σας για όσο διάστημα διατηρείτε λογαριασμό στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα και είστε εγγεγραμμένος χρήστης. Σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που αναφέρονται σε αγορές προϊόντων, αυτά ενδέχεται να διατηρηθούν για αναγκαίο κατά τις διατάξεις χρονικό διάστημα προκειμένου να συμμορφωθούμε με τις νομικές και φορολογικές μας υποχρεώσεις.

8. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Το κατάστημά μας δεν μοιράζεται με τρίτους προσωπικές σας πληροφορίες. Παρόλα αυτά, υπάρχουν περιπτώσεις όπου η κοινοποίηση των απαραίτητων σε κάθε περίπτωση πληροφοριών είναι απολύτως αναγκαία και χωρίς αυτήν δε θα μπορούσαμε εμείς να σας παρέχουμε και εσείς να απολαύσετε τις υπηρεσίες και τα προϊόντα μας. Τέτοιες περιπτώσεις μπορεί να είναι η εκτέλεση συμβάσεων μεταξύ του καταστήματός μας και εσάς, όπου προκειμένου να ολοκληρωθεί η παραγγελία σας θα πρέπει αναγκαστικά να κοινοποιήσουμε κάποιες πληροφορίες σας σε συνεργάτες μας (π.χ. κοινοποίηση πληροφοριών σας σε μεταφορική εταιρία, η οποία θα σας παραδώσει το προϊόν που επιλέξατε από το κατάστημά μας, τα στοιχεία σας σε τραπεζική εταιρία για τη διαδικασία πληρωμής και εξόφλησης των προϊόντων που επιλέξατε από το κατάστημά μας κ.α.). Η ως άνω κατά περίπτωση κοινοποίηση πληροφοριών σας, λαμβάνει χώρα πάντα με τον τρόπο που περιγράφεται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Απαγορεύεται από τους συνεργάτες μας να τις κοινοποιήσουν ή να τις χρησιμοποιήσουν για άλλο σκοπό πέραν της παροχής υπηρεσιών για λογαριασμό μας. Σε περίπτωση που η επιχείρηση μας πωληθεί ή μεταβιβαστεί, ενδέχεται να διαβιβάσουμε πληροφορίες που έχουμε συλλέξει και αποθηκεύσει, περιλαμβανομένων των πληροφοριών πελατών, σε κάθε εμπλεκόμενο μέρος στην πώληση ή τη μεταβίβαση. Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα ενδέχεται να υποχρεωθεί βάσει νόμου ή δικαστικής απόφασης ή κατ’ εντολή κάθε αρμόδιας φορολογικής αρχής να δημοσιεύσει προσωπικά στοιχεία σας.

 

9. ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΠΡΟΣ ΑΛΛΕΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ

Η παρούσα ιστοσελίδα ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους (links) προς ιστότοπους τρίτων εταιριών που δεν διαχειριζόμαστε / ελέγχουμε εμείς.  Προς τούτο δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το περιεχόμενο, την ασφάλεια ή τις πρακτικές προστασίας απορρήτου οποιουδήποτε τρίτου ιστοτόπου εκτός του gioupikids.gr. Για να ενημερωθείτε για την πολιτική απορρήτου των ιστοτόπων παρακαλούμε ελέγξτε την σχετική πολιτική προστασίας τους.

 

10. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα επηρεάστηκαν με οποιονδήποτε τρόπο, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Εθνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα: Ιστοσελίδα: www.dpa.gr Ταχυδρομική Διεύθυνση: Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα Τηλεφωνικό κέντρο: +30 210 6475600, Φαξ: +30 210 6475628, E-mail: contact@dpa.gr. Τα παραπάνω δεν περιορίζουν τα δικαιώματα που τόσο εσείς όσο και εμείς έχουμε να καταφύγουμε στα αρμόδια δικαστήρια.

 

11. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Για οποιοδήποτε ζήτημα σχετικά με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας με τους εξής τρόπους:

α) email στη διεύθυνση  info@gioupikids.gr 

β) με αλληλογραφία στη διεύθυνση Λαμίας 8, Φαρσαλα, Τ.Κ. 40300.

 

12. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Το gioupikids.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί την παρούσα πολιτική απορρήτου, για αυτό το λόγο σας προτείνουμε να ελέγχετε την παρούσα πολιτική τακτικά, ούτως ώστε να είστε ενήμεροι για τις τελευταίες και ισχύουσες τροποποιήσεις. Ισχύουσα θεωρείται πάντοτε η πιο πρόσφατη τροποποίηση.

 

Τελευταία Αναθεώρηση της Πολιτικής Απορρήτου έγινε στις 27-10-2020